A Kúriai Döntések című folyóiratról

Tisztelt Olvasó!

Magyarország legfőbb bírói fórumának hivatalos lapja, a korábban „Bírósági Határozatok” (BH), 2013. január 1. napjától pedig „Kúriai Döntések” címmel megjelenő kiadvány 2014 tavaszától megújult külsővel, valamint rendszeresen frissülő online tartalommal várja olvasóit. A havonta változó címlap a képi megjelenéssel is hangsúlyozza azt a változatosságot, amely a tartalmat jellemzi.

A HVG-ORAC Kiadóval együttműködésben megjelenő hivatalos lapunk megújítása során elsősorban az a szándék vezérelt bennünket, hogy e kiadvány is hozzájáruljon az ítélkezési gyakorlat egységéhez, amelynek biztosítása a Kúria alkotmányos kötelezettsége. A jogegységi munka rendkívül összetett folyamat, amelynek során a Kúria a számára törvényben biztosított jogegységi eszközök mellett informális eszközökkel, munkamódszerekkel is él. A hatalmi ágak elválasztásának elvére figyelemmel a Kúria e szerepköre leginkább a zongorahangolóéhoz hasonlítható: új zongorát ugyan nem épít, ám nélküle a legjobb koncerthangszer sem szólhat szépen.  Ahogyan a húrok és a kalapácsok hangzását időről-időre ellenőrizni kell, a jogalkalmazói aktusokban valósággá váló jogi normák „hangzását” is felül kell vizsgálni a társadalmi viszonyok változásai közepette.

A jogrendszer „finomhangolása” igényli az alsóbb fokú bírák és a társszakmák visszajelzéseit, a problémák közös azonosítását és megoldását. A Kúria évszázados tekintélyének nyitottsággal és szakmai alázattal kell párosulnia; meg kell hallgatnia a jogalkalmazók problémáit, ugyanakkor kellő határozottságot kell mutatnia, hogy csak a valóban fontos jogértelmezési kérdések vizsgálatára kerüljön sor. S nem utolsósorban, a Kúria jogegységi aktusainak tiszteletben kell tartaniuk a bírói függetlenséget: az alsóbb szintű bíróságok számára mintaadó módon kell döntenie, meghagyva az ítélkező bíró számára annak szabadságát, hogy az elé kerülő, hasonlónak tűnő ügyek ténybeli sajátosságai alapján eltérő jogi következtetéseket vonjon le.

A jogegységi munka másik pillére a megfelelő kommunikáció. A Kúriai Döntéseknek a jövőben is meghatározó és vezető szerepet kell játszania a joggyakorlat egységesítésében.  Ehhez nem elegendő az elvi bírósági határozatok (EBH), az elvi bírósági döntések (EBD) és az egyéb, közlésre érdemes kúriai határozatok kiválasztása. Csak az egyértelmű, pontos, ugyanakkor lényegre törő szerkesztés mellett várható, hogy a kiadványt a jogásztársadalom haszonnal forgassa. „Hidd el, nincs nagyobb művészet a törlésnél.” – írta Kosztolányi Dezső, s e figyelmeztetése zsinórmértékként szolgál a Kúriai Döntések szerkesztőbizottsága számára.

2014 áprilisától a Kiadó elindítja a www.kuriaidontesek.hu weboldalt, amelyhez az előfizetők felhasználónevet és jelszót kapnak. Az oldalon az előfizető „lapozgathat” a BH régi lapszámaiban 1989-től kezdődően, emellett lehetőség nyílik a döntések közötti keresésre a publikációs számozás és a bírósági ügyszám alapján, valamint a jogszabályi és bírósági iránymutatási hivatkozások alapján is. Kiegészítő tartalomként a 2013. január 1-je óta keletkezett elvi határozatokhoz és elvi döntésekhez, valamint a közzétett egyéb határozatokhoz kapcsolódóan elérhetőek lesznek a határozatok teljes, anonimizált szövegei is.  Így aki az eredeti egész ítéletet el kívánja olvasni, immár ezt is megteheti. Meggyőződésem ugyanis, hogy az informatikai eszközök térhódítása a jogászt támogatja, de válláról a gondolkodás felelősségét le nem veheti.

Budapest, 2014. március 3.

 

Dr. Darák Péter