BH 2021.2.34 I. A nyomozás elrendelése nem konstitutív hatályú, így a nyomozás elrendelése során meghatározott minősítéshez a nyomozó hatóság sincs kötve. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nyomozás elrendelése nem nevesített vagy tévesen megnevezett bűncselekmény tekintetében is megszakítja az elévülést. Az eljárás ténybeli alapjának azonosságát nem érinti az a tény, hogy az ismeretlen tettes ellen elrendelt nyomozásban a későbbi terheltet tanúként hallgatja ki a nyomozó hatóság, továbbá az sem, hogy - mindaddig míg a gyanúsítottkénti kihallgatása nem történik meg - adatszolgáltatást kér tőle a nyomozó hatóság. Amennyiben a nyomozó hatóság előtt ismert, hogy további elkövetők is vannak az eljárás tárgyát képező bűncselekmény tekintetében, az elévülést a nyomozást elrendelő határozat félbeszakítja [Btk. 28. § (1) bek.; Be. 261. § (1) bek., 375. § (2) bek.]. II. Az eljárási akadály felmerülése esetén a bíróságnak a büntetőeljárást nyomban meg kell szüntetni, azaz a büntetőjogi felelősség tárgyában a további vizsgálódás kizárt. Ebből következően a meghatalmazott védő azon álláspontja, hogy "erkölcsi elégtétel"-ként a vádlottat - az ártatlanság vélelméből eredően - megilleti az, hogy a bíróság - büntethetőségi akadály esetén is - felmentő rendelkezést hozzon, a törvényi szabályozással ellentétes. A büntethetőségi akadály - a jogbiztonságból következően - megelőzi a büntetőeljárás lefolytatását és a bizonyítás eredményeképpen - esetlegesen - a vádlott felmentését [Be. 492. § (2) bek. c) pont, 511. § (1) bek., 537. § (1) bek. c) pont, 567. § (1) bek. a) pont, 607. §]. III. Amennyiben a másodfokú bíróság az első fokon elítélt vádlott esetében egyes cselekmény vagy cselekmények vonatkozásában, büntethetőséget megszüntető ok folytán részben vagy egészben az eljárást megszüntető rendelkezést hoz, a vádlott felmentése érdekében a vádlott vagy védője részéről az ellentétes döntéssel szemben a másodfellebbezés kizárt, mert az ilyen tartalmú megszüntetés nem esik a vádlott terhére. A bűnösség kérdésében kizárólag az ügyészség jogosult a fellebbezés bejelentésére, míg a vádlott vagy védője - részbeni megszüntetés esetén - a másodfokú bíróság ítéletének azon rendelkezését, vagy részét támadhatja másodfellebbezéssel, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének az ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett [Be. 583. § (4) bek., 615. § (3) bek. b) pont, 616. §]. Teljes határozat megtekintése