BH 2020.7.220 A bíróság csak olyan bizonyítékokat értékelhet, amelyeket a peres iratokhoz csatoltak és azokat a felekkel ismertették. Más perben becsatolt és az érintett peres iratok között nem található, nem ismertetett bizonyítékokra a bíróság nem alapíthatja az ítéleti ténymegállapításokat, érdemi döntését [2017. évi I. tv. (Kp.) 84. §, 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) 346. §, 2010. évi CXXX. tv. (Jat.) 15. §]. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás [1] A felperes indítványára Kínából az Európai Unió vámterületére különféle textilipari és lábbeli, illetve egyéb termékek lettek szabad forgalomba bocsátva. Az elsőfokú vámhatóság a bejelentett vámértékeket túlzottan alacsonynak értékelte, ezért különböző, egymástól független eljárásokban elrendelte az egyes vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzését. Ennek során a bejelentett vámértéket elvetette, és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) alkalmazásával új vámértékeket határozott meg. Az egyes ellenőrzések eredményeként keletkezett határozatok meghozatalára, bírósági felülvizsgálatára egymástól eltérő időpontokban került sor. Ez eredményezte azt, hogy egyes bírósági iránymutatásokat a vámhatóság a még folyamatban lévő vámeljárásokban már alkalmazott, illetőleg hogy egyes korábbi, bírósági felülvizsgálattal érintett eljárások és keresettel még nem támadott vámérték-felülvizsgálatok együttesen lettek elbírálva. A megelőző peres eljárásokban az elsőfokú bíróság 3.K.27.349/2013/9., 3.K.27.114/2015/51. és a 3.K.27.115/2015/39. számú ítéleteiben foglalt állást a vámérték kimunkálása során alkalmazandó módszerről. [2] A perbeli esetben a felperes indítványára 2012. 09. 05., 09. 18., 09. 26,, 09. 27. és 2012. 10. 01., 10. 03., 10. 08., 10. 15., és 10. 24. napján - 10. 08-án két alkalommal, 10.24-én három alkalommal - bocsátottak szabad forgalomba különféle termékeket. A vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzése során alkalmazták a korábbi ítéletekben a vámérték kimunkálására adott szempontokat. Az elsőfokú hatóság a megfizetendő vámtartozás összegét 9 819 200 forintban határozta meg, kivonva a vámtartozás összegéből a a különbözeti biztosíték összegét. Alperes a 2234352327 számú határozatával, helybenhagyta az elsőfokú döntést. [3] A 2012. 09. 14-ei vámkezeléshez kapcsolódó 2234359315. számú alperesi határozatot támadó keresetet az elsőfokú bíróság 11.K.27.967/2018/15. sorszámú jogerős ítéletével elutasította. Az ítéletet a Kúria eljárási hiba miatt a Kfv.V.35.337/2019/9. számú végzésével hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Teljes határozat megtekintése