BH 2021.1.5 A bűnszervezet és a bűnszövetség két különálló jogintézmény. A költségvetési csalás bűncselekménye esetén ezért a korlátlan enyhítés kizárása a társas elkövetési formák közül kizárólag a bűnszövetségre vonatkozik. A nulla poena sine lege elve alapján, analógia alkalmazásával a bűnszervezetben elkövetőkre ez a törvényi rendelkezés nem terjeszthető ki. Így bűnszervezetben elkövető terhelt vonatkozásában - a további törvényi feltételek megléte esetén - a Btk. 396. § (8) bekezdése alapján a büntetés korlátlan enyhítésének helye van [Btk. 82. § (5) bek., 83. § (2) bek., 91. § (3) bek., 396. § (1)-(6) és (8) bek.]. II. A vádlottnak az előkészítő ülésen tett vallomása a későbbiekben is felhasználható bizonyíték. Erre tekintettel mellőzhető a tárgyaláson történő kihallgatása. A terhelt előkészítő ülésen a törvényi figyelmeztetéseket követő kihallgatása szabályszerűen beszerzett bizonyíték forrása. Az egyezség jóváhagyásának megtagadása esetére a törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az ilyen terhelti vallomásból megszerzett bizonyíték felhasználása a büntetőeljárásban kizárt. Így a vallomásában előadottak törvényes és az eljárás során - a továbbiakban - felhasználható bizonyítéknak minősülnek [Be. 409. § (3)-(4) bek., 502. § (3) bek., 522. § (1) bek., 732. § (5) bek., 734. § (3) bek.]. Teljes határozat megtekintése