BH 2020.3.64 I. A Be. általános értelmező rendelkezése szerinti hátrányosabb döntésnek, büntetésnek, intézkedésnek vagy erre irányuló indítványnak kell tekinteni azt a döntést, büntetést, intézkedést vagy indítványt, amely további kötelezettséget állapít meg, jogot korlátoz, illetve ezekre irányul. A hátrányosabb döntés, büntetés, intézkedés, indítvány hatóköre más, mint a súlyosítási tilalom. Nemcsak a súlyosítási tilalomba ütköző esetekre vonatkozik, hanem annál lényegesen tágabb fogalom [Be. 10. § (3) bek.]. II. A hátrányosabb büntetés tilalmának megsértése valósul meg, ha a bíróság az előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletében az ügyészi indítványhoz képest a járművezetéstől eltiltás tartamát hosszabb időben állapítja meg, és ezt a tilalmat nem oldja fel az sem, ha ugyanakkor az indítványhoz képest a pénzbüntetés napi tételeinek számát kisebb mértékben határozza meg [Be. 10. § (3) bek.]. III. A bűnösséget beismerő nyilatkozat előkészítő ülésen történő elfogadása esetén az ügyészség által indítványozottnál hátrányosabb büntetés kiszabása nem tekinthető a súlyosítási tilalom megsértésének, ezért nem tartozik a Be. 649. § (2) bekezdésében felsorolt eljárási szabálysértések közé, így felülvizsgálati eljárás alapja nem lehet. A hátrányosabb büntetés tilalmára vonatkozó rendelkezés megszegése csak a legfőbb ügyész által a törvényesség érdekében igénybe vehető jogorvoslattal lehetséges [Be. 667. § (1) bek.]. Teljes határozat megtekintése