Zálogjog az új Ptk-ban

A hitelezők és az adósok érdekeit is megfelelően szolgálják az új Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályai – hangzott el a Jogi Fórum július konferenciáján, amely a zálogjog megváltozott szabályainak bemutatását tűzte zászlajára.
A Jogi Fórum rendezvényének keretében a zálogjogi szabályozás változásairól Farkas Erika ügyvéd (Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda) adott összefoglalót, míg a hitelbiztosítéki nyilvántartásról Reviczky Renáta közjegyzőhelyettes (Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda) beszélt. A fiduciárius biztosítékok a polgári jogi jogviszonyokban egy igen sokat vitatott problémakör, melyekkel kapcsolatosan már a régi Ptk. hatálya alatt is sokasodtak a jogviták. Bár akkor többnyire a jogalkalmazás adott iránymutatást az ilyen biztosítékok kezelésére, most az új Polgári Törvénykönyv határozottan állást foglal e kérdésben. Tilos az a szerződéses kikötés, amely pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására irányul.

Forrás: jogiforum.hu