Véleményezésen a felsőoktatási alap- és mesterképzés jogszabálytervezete

2011.évi CCIV. törvény 110§ (1) bekezdés 2.pontjában és a 4. pont alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben teszi közzé az alapképzés és a mesterképzés szakjegyzékét.

Forrás: orientpress.hu