Vége a cégtemetőknek?

A bíróság következetes abban, hogy a megszűnt cég korábbi tulajdonosának kell bizonyítania a saját jóhiszeműségét és igazolnia azt, hogy a vevő üzleti hírneve, a vevő vételi szándéka, a vevő cég további tevékenységével kapcsolatos tervei felől tájékozódott, azok megalapozottak voltak és nem ébresztettek benne kételyt a cég továbbüzemeltetése valós és jogszerű voltát illetően.

A Cégtörvény előírásai értelmében pedig, kényszertörlési eljárásban törölt cégek többségi tulajdonosainak (azaz a szavazatok több mint 50 százalékával rendelkező tagjainak), vagy vezetőinek a felelősségét a bíróság megállapíthatja, ha akár a többségi tag, akár a vezető tisztségviselő nem a jogszabályok szerint, jóhiszeműen gyakorolta tagsági, illetve a társaság vezetésével, irányításával kapcsolatos jogait.

Forrás: vg.hu