Változtak az iratkezelési szabályok a cégtörvényességi eljárásokban

Július 1-től elektronikusan kell intézni az eljárások többségét

2014. július 1-től elektronikusan kell intézni a cégtörvényességi eljárások többségét a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 72/A-B. §-ai szerint. Ezzel párhuzamosan – részben - megmarad a papíralapú ügyintézés is. Elektronikus kommunikáció esetén a cégbíróság az ügy valamennyi iratát elektronikus okirati formában tartja nyilván. Így a papíralapú iratokat elektronikus okirattá alakítja, és ellátja szervezeti aláírásával. Az elektronikus kérelmet és egyéb beadványt a céginformációs szolgálathoz kell megküldeni.
A fentiek biztosítása érdekében már megkezdődött, és várhatóan 2014 őszén befejeződik, a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002 OIT szabályzat teljes körű felülvizsgálata. Az átfogó módosításra egyebek között azért van szükség, mert a hatályos előírás nem szabályozza teljes körűen a cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelmek kizárólag elektronikus úton történő kezelését, nem rendelkezik arról, hogy az iratokat a másodfokú és a felülvizsgálati bíróságra elektronikus úton kell felterjeszteni, illetve hatályon kívül helyezett törvényre utal. Hiányos a cégbírósági ügycsoportok jelölése, a kezdőiratok, illetve a kezdőiratként kezelendő iratok köre, a lajstromok adattartalma, továbbá az egyes ügycsoportba tartozó ügyek számának képzése.

Forrás: jogiforum.hu