Változnak egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek

A földművelésügyi miniszter egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról készített jogszabálytervezetet közigazgatási egyeztetésre bocsátotta. A tervezet kilenc miniszteri rendeletet módosít, egyet pedig hatályon kívül helyez. Véleményezhető: 2014. augusztus 28-áig.
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet kilenc miniszteri rendeletet módosít, egyet pedig hatályon kívül helyez.
A módosítások indoka zömében az uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése, amely egyrészt az újonnan hatályba lépett változásoknak való megfelelést jelenti, másrészt olyan mentességek megszüntetését, amelyeket az Unió meghatározott ideig biztosított hazánk számára. A jogharmonizáció mellett a tervezet jelentős részben tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a gyakorlatban jelentkező jogalkalmazási nehézségeket orvosolják. Ez a cél változatos módon valósul meg, ugyanis egyes esetekben pusztán szövegpontosítással elérhető, más esetekben viszont egész rendelkezések újraszabályozására kerül sor. Emellett bizonyos követelmények megszüntetése is megnyugtató megoldást jelent mind a hatóság, mind az ügyfél részére, azaz az eljárás összességében egyszerűsödik.

Forrás: orientpress.hu