Változnak a büntetőperek szereplőinek jogai és kötelezettségei

Megjelent a büntetőeljárásról szóló új törvény tervezete

Közzétették a www.kormany.hu-n – és ezzel társadalmi egyeztetésre bocsátották – a büntetőeljárásról szóló új törvény (az új Be.) tervezetét.

Az előterjesztésben foglalt rendelkezések célja a büntetőeljárás teljes rendszerének megújítása a hatékonyság és a gyorsaság szempontjainak előtérbe helyezésével úgy, hogy mindez nem csökkenti az eljárásjogi garanciarendszer általános színvonalát. Az alapkoncepció szerint a büntetőeljárásban új szakaszok jelennének meg - a nyomozás elé kerülne egy előkészítő eljárás, maga a nyomozás is két fő szakaszra tagolódna (felderítésre és vizsgálatra) -, újraszabályozás révén pedig számos, most is meglévő jogintézmény kapna merőben új tartalmat (pl. az óvadék, az egyezség) és több új elem is megjelenne a kódexben; mindezekhez igazodva pedig a perbéli szereplők jogai és kötelezettségei is jelentősen változnának a jelenlegi szabályozáshoz képest.Forrás: jogiforum.hu