Vagyoni igények szellemitulajdonjog-érvényesítési ügyekben - A legutóbbi bírói gyakorlatról

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályok kizárólagos jogokat biztosítanak a jogosultaknak az oltalom tárgyának hasznosítására. Ezek a rendelkezések implicit módon magukban hordozzák, hogy a kizárólagos jogok hasznosításával elérhető gazdasági előny a jogosultakat illeti. A jelen írás célja, hogy röviden bemutassa és elemezze a jogosultak vagyoni igényeinek elbírálása körében a legutóbbi bírói gyakorlatban figyelembe vett szempontokat.
Bitorlás (azaz a szellemitulajdon-jogok engedély nélküli hasznosítása) esetén kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a bitorlással elért gazdagodás a bitorlótól elvonható és a jogosult javára átadható legyen, továbbá, hogy a jogosult oldalán felmerült károk megtérüljenek. Teoretikusan ezt azt jelenti, hogy a jogosult és a bitorló is abba a helyzetbe kerül, mint amelyben akkor volnának, ha a bitorlás nem valósul meg.

Forrás: jogiforum.hu