Ügyvédi regulák

Kormányzati tervek szerint 2018 elején – az eljárási kódexekkel együtt – lépne hatályba az új ügyvédi törvény, amely kizárná a tisztán sikerdíjas megállapodások lehetőségét, többszörösére emelné az ügyvédi felelősségbiztosítás minimális összegét, és megnyitná a kamara kapuit a jogtanácsosok előtt.

Tavaly októberben jelent meg a kormányzat honlapján az új ügyvédi törvény előkészítéséhez kapcsolódó tézisek, a „tervezett szabályozás sarokpontjai”. A jogalkotók előzetes elképzelései szerint az ügyvédi tevékenység lényegét tekintve nem változna, maradna a kötelező kamarai tagság, sőt a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) tagságába kerülnének azok a jogtanácsosok is, akik jogi képviseletet kívánnak ellátni. Az ügyvédi hatáskörbe tartozó, taxatíven felsorolt tevékenységek körét kibővítenék a bizalmi vagyonkezelői, a társasházi közös képviselői és a biztosítási tanácsadói tevékenységgel. Ehhez azonban a szükséges speciális szakmai követelményeknek is meg kell felelniük. A hatályos szabályozás szerint az ügyvédi megbízási díj minden esetben szabad megállapodás tárgya. A munkaanyag egyik legvitatottabb tézise szerint a tisztességes verseny érdekében kizárnák a tisztán sikerdíjas megállapodások lehetőségét, és az elvégzett munkával arányos díjazás kikötését támogatnák. Az új törvény jelentősen erősítené az ügyvédek anyagi felelősségét. Törvényben rögzítenék a kötelező felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegét. A jelenlegi kamarai szabályzatban rögzített alsó határ nyolcmillió forint, ami nemzetközi összehasonlításban is alacsony, egy átlagos belföldi ingatlanügy értékét sem közelíti meg. Fogyasztóvédelmi okból ezért ezt az összeget legalább húszmillió forintra emelnék fel.Forrás: jogiforum.hu