Tovább húzódik Falus Zsolt pere

Nem hozott döntést, és még a per esetleges felfüggesztéséről sem határozott a Falus Zsolt devizaadósnak az UniCredit Bank ellen indított végrehajtás-megszüntetési perében a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék.

Az első fokon vesztes Falus Zsolt azért indított pert, mert megítélése szerint kellő alap nélkül kezdeményezett végrehajtást ellene a pénzintézet. A mostani eljárásban fenntartotta korábbi véleményét, hogy nem kapott megfelelő súlyú tájékoztatást a devizahitelezés veszélyeiről, s ezért a Polgári törvénykönyvre hivatkozva kétségbe vonta, hogy a hitelszerződés megfelelt a tisztességes üzleti magatartás elveinek. Ugyancsak kifogásolta, hogy a hitelintézet nem tájékoztatta a kockázatkezelési lehetőségekről, illetve annak költségeiről, valamint kifejtette, hogy szerinte a bank azért emelte duplájára a kölcsön kamatait, mert ebből fedezte a hitel kockázatát, erről viszont őt nem tájékoztatta. Érvelése szerint a bank által indított végrehajtás azért jogellenes, mert az eljárás kezdetekor nem volt hátraléka a bankkal szemben. A devizahiteles törvények ugyanis kimondják, hogy az egyoldalú kamatemelések és az árfolyamrés alkalmazása miatti túlfizetéseket úgy kell figyelembe venni, mintha a túlfizetés időpontjában előtörlesztésként fizette volna be őket az adós. A bankot képviselő ügyvéd ezzel szemben úgy érvelt, hogy helyesen döntött az elsőfokú bíróság. Az árfolyamkockázat kezelésével kapcsolatosan elmondta, nincs jogszabály, amely azt előírná a banknak, hogy kioktassa az ügyfelet a veszélyekről.Forrás: mno.hu