Törvényjavaslat a fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggő törvények módosításáról

Az igazságügyi miniszter pénteken nyújtotta be a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely módosítja a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvényeket.
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó, az intézmény jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, ismertebb nevén a jogegységi törvény felállította a fogyasztói kölcsönszerződések részévé vált általános szerződési feltételek (az ászf-ek) egyoldalú kamatemelést, költség-, illetve díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötései vonatkozásában a tisztességtelenség törvényi vélelmét. A jogegységi törvény ezzel egyidejűleg lehetővé tette a pénzügyi intézmények számára, hogy pert indítsanak a magyar állammal szemben ennek a vélelemnek a megdöntése iránt, hogy felperesként bizonyítsák az érintett szerződéses kikötések tisztességességét.

Forrás: hirado.hu