Törvényes útra terelt birtokpolitika?

A Fővárosi Törvényszék annak megállapítását kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy a Nemzeti Földalapról (NFA) szóló törvény egyes szakaszai és a törvényt végrehajtó kormányrendelet egyes rendelkezései alkotmányellenesek, továbbá az ENSZ korrupció elleni egyezményébe ütköznek. A bíróság a jogsértő normák visszamenő hatályú megsemmisítését indítványozza.

Az alkotmányossági aggály a törvény két szakaszát kifogásolja, amelyek közül az egyik a földbirtok-politika irányelveit rögzíti, míg a másik az NFA földeladási és bérbeadási ügyleteinek nyilvános pályáztatási rendjéről szól. Ebből az következne, hogy a törvényességi felülvizsgálat a 378 ezer hektár állami föld 2015 őszétől végrehajtott árverési eladását is érinti, annak eredményét akár meg is változtathatja. Ez azonban jogi képtelenség. Már maga a bírósági indítvány is, amikor megjelöli a kormányrendelet kifogásolt szakaszait, ezek közül mellőzi azt, amely a nyilvános árveréssel történő eladás szabályairól szól. Ha ugyanis a felülvizsgálat kiterjedne az említett földprivatizációra – vagyis a 378 ezer hektár föld telekkönyvi tulajdonszerzését érintené –, azzal a korláttal szembesülne, hogy míg a földtulajdon szerzése iránti jog nem alkotmányos alapjog (az állam nem köteles senkit sem tulajdonhoz vagy annak használatához juttatni), a már megszerzett földtulajdon alkotmányos alapjogi védelemben részesül. Magyarán: hiába semmisítené meg az Alkotmánybíróság a földprivatizáció eljárási rendjét (a pályáztatás szabályait), ennek nem lehet visszamenő hatálya a létrejött tulajdonszerzésre, legfeljebb a jövőbeli földeladásokra nézve lehet irányadó.Forrás: mno.hu