Tisztesség, pártatlanság és szakmaiság a bírói szervezetben

A fegyelmi vétségek elkerülését szogálja az új bírói etikai kódex

Az idei év végén az Országos Bírói Tanács várhatóan elfogadja az új bírói etikai kódexet. A kódex megújításának, megalkotásának célja, hogy érvényesítse a bírói szervezetben a törvényesség, a tisztesség, a pártatlanság, a szakmaiság és a diszkriminációmentesség alapelveit, hogy egy olyan protokollt alakítson ki, amely biztosítja az értékközpontú, átlátható és számonkérhető bírói magatartást, másfelől pedig erősítse az állampolgárok bizalmát a bírósági szervezet felé. A bírói etikai kódex nem csupán a megvesztegethetetlenség követelményét foglalja magába, hanem a fent említett elengedhetetlen és példamutató bírói magatartási szabályok összességét.
A 2012-es adatokhoz képest a büntetőeljárások száma 9-ről 2-re, míg a szabálysértési eljárások száma 3-ról 1-re csökkent. A 2013-ban 3 esetben - közúti baleset gondatlan okozásának vétsége, szándékos rongálás szabálysértése és közokirat hamisítás bűntette miatt – indult büntető illetve szabálysértési eljárás bíróval szemben. 2014-ben eljárás egyáltalán nem indult. A fenti adatok, a 2013. december 31-ei tényleges összbírói létszámhoz képest, azaz a 2825 bíróhoz képest elenyészőek, a bírói kart a szabálysértési eljárások 0,03%-ban, a büntetőeljárások 0,07%-ban érintik.



Forrás: jogiforum.hu