Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Az 1986. évi 11. számú törvényerejű rendelettel bevezetett felszámolás jogintézménye, mely az üzleti érdekeket helyezte előtérbe a gazdasági nehézségek orvoslásában. A hivatkozott jogszabály szerint a bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 45 napos határidőt engedélyezhet, kivéve, ha a felszámolási eljárás megindítását a 21/B.


Forrás: jogiforum.hu