Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata

A tanulmány a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárás alapvető szabályait és más eljárásokhoz való viszonyát mutatja be.

Ennek keretében ismerteti az eljárás lényegét, célját; a felülvizsgálattal támadható határozatok és a perindításra jogosultak körét. Kitér továbbá a per alperesére és az alperes perbeli képviseletére, az eljáró bíróságra, a lerovandó illetékre, a perindítási határidőkre és a határidők jellegére, a bizonyítási eljárásra, a perben hozott határozatokra és azok személyi hatályára, valamint ismerteti a társasági határozat bírósági felülvizsgálata és a tag kizárása iránti per viszonyát.Forrás: jogiforum.hu