Tárgyalás zártan - Az Alkotmánybíróság legjelentősebb és legérdekesebb májusi döntései

Az Alkotmánybíróság májusi határozataiban többek közt a pótmagánvádló jogorvoslati jogát, a kisajátítási kártalanítást, a műemléki érték fogalmát, továbbá a felek perbeli esélyegyenlőségének, a hirdetményi kézbesítésnek, a perköltségnek és a tárgyalás nyilvánosságának szabályait vette górcső alá.Forrás: jogiforum.hu