Százmilliárdokat 'nyelhet le' az új elévülési rend

Magyarországon a követelések általános elévülési ideje - azaz miután már bírósági úton sem lehet a szerződésből eredő anyagi vagy egyéb követelést érvényesíteni - öt év volt, ami az új Ptk. Vagyis a jelenleg hatályos szabályoktól eltérően a bírósági eljárásnak csak akkor lesz az elévülést megszakító joghatása, ha az adott pert a felperes érdemben végigviszi és abban ítélet születik.

Érdemes még megjegyezni, hogy a polgári bíróság hivatalból nem állapíthatja meg az elévülést, így annak bekövetkezése önmagában nem létesít perakadályt. Tehát a bíróság az egyébként már elévült követelésről előterjesztett kereseti kérelmet hivatalból (t. A per formálisan meg fog indulni, és a követelés adósának kell az elévülési kifogását előterjeszteni, amiről a bíróság az ügy érdemében hozott ítéletében fog határozni' - hangsúlyozta Tóth János ügyvéd.


Forrás: orientpress.hu