Szavazhat-e EP választáson levélben aki magyarországi lakcímmel rendelkezik?

 Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A jogalkotónak lehetősége van a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok számára eltérő eljárási szabályt kialakítani a szavazás módja tekintetében, attól függően, hogy rendelkeznek-e magyarországi lakóhellyel avagy sem - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/654/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a választási eljárásról szóló törvény egy rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.Forrás: jogiforum.hu