Számla, nyugta – ki kötelezett pénztárgép használatára?

Mikor kell számlát, nyugtát, pénztárgépes nyugtát kiállítani, mikor mentesülhet az adóalany a pénztárgépes nyugta kiállítása alól? Ismertetjük.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 159. § szerint az adóalany köteles a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet.Forrás: adozona.hu