Sérült jogbiztonság közbeszerzési jogorvoslatban

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

A jogsértésről történő tudomásra jutást másként szabályozó rendelkezés nem eredményezheti a hatályba lépést megelőzően eredménytelenül eltelt szubjektív határidő újranyitását - szögezi le az Alkotmánybíróság III/72/2020. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként megállapította, hogy 2019. január 1-jét megelőzően a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezésére vonatkozó, a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napos határidő elteltét követően a tudomásra jutás kezdőnapja utóbb nem köthető a szabálytalansági eljárás megindításának napjához.Forrás: jogiforum.hu