Sérti-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát a közbeszerzési törvény módosítása?

Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, ha az új jogszabályi rendelkezések alkalmazása a hatályba lépés előtt bekövetkezett jogi tényeket nem módosítja a jogalanyok számára hátrányos módon - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1920/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény 197. § (1) bekezdésének második mondata és a 197. § (2) bekezdésének „az (1) bekezdés második mondatában foglalt "kivétellel” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést.Forrás: jogiforum.hu