Sértettvédelem az új büntetőeljárási törvény tükrében

A bűncselekmény elszenvedője a nyomozati eljárásban jelenleg a tanúk egyike, a perben pedig kívülállóként szemléli a vád és védelem küzdelmét. Egy új szabályozási elv azonban konkrét, érvényesíthető igényekkel és olyan jogosítványokkal ruházná fel a sértettet, melyekkel meghatározó befolyást gyakorolhat a büntetőeljárás menetére.

Az Igazságügyi Minisztériumban a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény megalkotásával útjukra indított büntetőpolitikai reformtörekvések keretében 2013. év eleje óta zajlanak az új büntetőeljárási kódex kodifikációjának munkálatai. „Az új büntetőeljárási törvény szabályozási elvei” címmel megszületett IM-előterjesztés 14 pontban sorolja fel azokat az elveket, amelyeknek az új büntetőeljárás sarokpontjaiként a normaszöveg egészében meg kell majd jelenniük. Ezek sorában a harmadik helyre „rangsorolt” szabályozási elv a sértettek érdekeinek védelmét helyezi a középpontba.Forrás: jogiforum.hu