Segítség, zaklatnak!

Hajlamosak vagyunk zaklatásként aposztrofálni minden olyan külső behatást, ami valamilyen módon negatív irányba befolyásolja mindennapjainkat. A notórius hívogató, közösségi oldalakon kitartóan üzeneteket küldözgető személyeket gyakran zaklatónak bélyegezzük, különösen akkor, ha mindez agresszív – esetlegesen szexuális tartalommal is bíró – közeledéssel társul.

A laikusnak természetesen nem feladata, hogy a (jog)tudományos definíciókkal tisztában legyen, de tény, ami tény, ha a zaklatás az asztalra kerül, túl sok sztereotípia és igen kevés megbízható információ áll rendelkezésünkre. Jelen írás célja, hogy e sztereotípiákat eloszlassa, egyben felvázolja a zaklatás témakörének tényleges magyar (büntetőjogi) valóságát. Mit tekint a magyar büntetőjog zaklatásnak, és mennyiben azonos ez a hétköznapi felfogásunkkal? Egyáltalán hány féle zaklatás létezik? Milyen bűncselekmény a zaklatás? Egyáltalán érdemes-e ebben a jogi útban gondolkodni? E kérdések megválaszolására álljon itt néhány sztereotípia és az azokat cáfoló valós (jogi) háttér.Forrás: arsboni.hu