Ráutaló magatartással is elismerhető a tartozás

Az elévülés új szabályai szerint lényeges változás, hogy az elévülési időt a jövőben – a 2014. március 15. napját követően keletkezett jog-viszonyokban – nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, hanem az elévülés megszakadásához bírósági igényérvényesítésre van szükség.

Forrás: piacesprofit.hu