Polgári peres eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

2020. március 31. napján kihirdették a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet. Hasznos összefoglaló a polgári peres eljárásokat érintő szabályokról.

A rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a határidő a polgári peres eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és a rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik a rendelet hatálybalépését követő 30. napig. A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. A perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni. A bíróság - szükség esetén - további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket. Az érdemi tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. (pl. Skype, Zoom, vagy Microsoft Teams programok).Forrás: jogiforum.hu