Polgári perekkel kapcsolatos költségek előlegezése és viselése

Változások az új polgári perrendtartás hatálybalépésével

A perben a bizonyítással járó költségeket a bizonyító fél köteles előlegezni. Bizonyító félnek azt a személyt kell tekinteni, akinek érdekében áll, hogy a perben jelentős tényeket a bíróság valósnak fogadja el.

A kirendelt tolmács és fordító díjának előlegezésére vonatkozó szabály 2018. január 1-től úgy változik, hogy a bizonyítással összefüggő fordítási és tolmácsdíjakat a bizonyító fél köteles előlegezni. Az ügygondnok díját előzetesen letétbe kell helyezni. Ezt a díjat annak a félnek kell előlegeznie, aki az ügygondnok kirendelését kérte, illetve akinek perbeli cselekménye folytán a kirendelés szükségessé vált. A végrehajtói kézbesítés díjának előlegezésére az annak teljesülésében érdekelt fél köteles.Forrás: jogiforum.hu