Pereskedés helyett: spórolhat is

A felek mielőtt bírósághoz fordulnának, kérhetik közjegyző előtt egyezség létrehozását. Már nem csak a hagyatéki eljárások során köthető megegyezés a közjegyző előtt, hanem a közjegyző előtti egyezségi eljárás új hatáskörrel ruházza fel e szakma képviselőit.

A 2018. január 1-jével hatályba lépett új jogintézmény új közjegyzői hatáskört vezet be, ez pedig a közjegyző előtti egyezségi eljárás. Részletes szabályait a Közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény tartalmazza. Az új jogintézmény elsődleges pozitívuma az, hogy még a peres eljárást megelőzően lehetővé teszi a peres feleknek az egyezség megkötését, így nem kell hosszadalmas peres eljárásba bocsátkozniuk, amennyiben az egyezség eredményre vezet.Forrás: haon.hu