Peresíthetetlen kötelem - Érdemes-e fogadásra kölcsönt adni?

A naturalis obligatio vagy csonka kötelem olyan polgári jogi kötelem, amelynek követelései érvényes szerződésből fakadnak, de a követelések állami – bírói – úton való kikényszerítésére nincs lehetőség. A jog az önkéntes szolgáltatást tudomásul veszi, gazdagító jogcímként.

A természetes kötelmeket korábban a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 204.§-ának (1) bekezdése tartalmazta. Ezek olyan kötelmek, amelyeknek teljesítése nem kényszeríthető ki, de az önkéntes teljesítés egyébként joghatályos. Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabálya a régi Ptk. szabályával nagyrészt azonos. Az új Ptk. a „bírósági eljárásban” nem érvényesíthető követelések, a régi Ptk. a „bírósági úton nem érvényesíthető követelések” fogalmat használja. Eltérést az jelent, hogy a bírósági eljárásban nem érvényesíthető követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződéshez nem a semmisség jogkövetkezményét fűzi, hanem az ilyen szerződésből eredő követelés az alapköveteléssel azonosan, bírósági úton nem érvényesíthető. A tiltott szerencsejátékok (mint például a harci kutyák viadala) folytatása jogszabályba ütközik, ennél fogva érvénytelen, a szerződéskötés előtti helyzetet kell visszaállítani. (Tiltott szerencsejáték az olyan játék, fogadás, amely a szerencsejátékról szóló törvény alá tartozik, de ennek ellenére a megfelelő engedély nélkül bonyolítják.)Forrás: jogiforum.hu