Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély?

Az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása során mindig más és más akadályt kellett elhárítani, a legújabb kihívást pedig az információs technológia (a továbbiakban: IT) dinamikus fejlődése jelenti. Egyre inkább látni, hogy ez a változás a társadalmi, gazdasági folyamatok ma ismert modelljeit lényegesen átrajzolja, hatásait tekintve az ipari forradalom következményeit is felülmúlja. Ennek a tanulmánynak éppen ezért az elsődleges célja a figyelem felkeltése erre a jelenségre. A tanulmány hamarosan megjelenik a Magyar Jogban.Forrás: hvgorac.hu