Olimpiai népszavazás: a Kúria egyetértett a választási bizottsággal

A Kúria - részben eltérő indoklással - helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatát, amelyben az NVB megállapította, hogy az olimpiai rendezésről szóló népszavazási kezdeményezéshez gyűjtött érvényes aláírások száma legalább 139 196.

Az NVB szerint aggályos volt, hogy az Fővárosi Választási Bizottság a népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgári támogatások számát nem az aláírásra valójában jogosult választói csoporthoz igazította, amikor a helyi népszavazáshoz való jog megállapítása során a tartózkodási helyhez, pusztán annak megléte okán a lakóhellyel azonos jogosultságokat rendelt. A Kúria végzésében rámutatott arra, hogy a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgári szám meghatározására irányadó 10 százalékos mérték számításának alapja nem térhet el a népszavazási kezdeményezés támogatására jogosult választópolgárok számától. A bíróság szerint azonban az NVB tévesen rögzítette határozatának indokolásában általános érvénnyel, hogy helyi népszavazási ügyben csak azok a polgárok vehetők figyelembe, akik az adott településen egy időközi önkormányzati választáson választópolgárként jogosultak lennének szavazni, és ebből következően azt is, hogy a választójog gyakorlása szempontjából kizárólag az fogadható el, ha a közvetett és a közvetlen demokrácia alanyainak köre megegyezik.Forrás: vg.hu