Nyílik az e-Perkapu!

Júliustól csak elektronikusan kommunikálhatnak a perekben a cégek, a jogi képviselővel eljárók és az online ügyintézést önként vállalók. Az „e-Perkapu” elnevezésű rendszertől a perek gyorsítását, s az időszerű ítélkezést várják.

A jogalkotói szándék szerint 2016. július 1. napjával lép életbe kötelező elektronikus kapcsolattartás a polgári peres eljárásokban, amely csak szűkebb körben teszi majd lehetővé a továbbiakban a papír alapú iratbenyújtást. A Pp. tavalyi módosítása egyebekben már 2016. január 1-jétől kötelezővé tette a bíróságokkal való online kapcsolattartást a cégeknek, a jogi képviselővel rendelkezőknek és a közigazgatási szerveknek, azonban az ügyvédi kar jelzéseire tekintettel a bevezetés időpontját a jogalkotó indokoltnak látta kitolni július 1-jéig. A jelenlegi módosítás konkretizálja az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek körét, meghatározza azokat a kommunikációs csatornákat, melyeket az e-kapcsolattartás céljából igénybe vehetnek, és egyértelműsíti, hogy a jogszabályban megjelölt személyek kizárólag elektronikusan kommunikálhatnak a bíróságokkal.Forrás: jogiforum.hu