Nyilatkoznom kell a részarány-tulajdonról? De mi is az a részarány-tulajdon?

A termőföld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések speciálisnak számítanak egy termőföldnek nem minősülő ingatlan tárgyában létrejött szerződéshez képest a jogszabályok által előírt alaki és tartalmi követelmények miatt.

Az alaki követelmények körében feltétlenül ki kell emelnünk az ún. biztonsági okmányt, vagy, ahogy az ügyvéd kollégák gyakran emlegetik, zöld papírt. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseket egy példányban ezen a biztonsági okmányon kell elkészíteni, mert csak így lesz alkalmas a szerződés arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson.Forrás: arsboni.hu