Nem semmisítette meg az AB a kaposvári hajléktalanrendeletet

Nem tartotta alaptörvény-ellenesnek, így nem is semmisítette meg a kaposvári önkormányzatnak az utcán élő hajléktalanok ingóságainak közterületi tárolását tiltó rendelkezését az Alkotmánybíróság.

Hatodik alkalommal tűzte napirendjére a héten az Alkotmánybíróság (AB) az alapvető jogok biztosa,Székely László indítványát a kaposvári önkormányzat 2013. márciusi rendelete 7. paragrafusa 3. bekezdésének utólagos normakontrolljáról. Az ombudsman a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló passzus alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta, ugyanis úgy vélte, amikor az önkormányzat az életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságok közterületi tárolását, illetve elhelyezését tiltja és szankcionálja, azzal lényegében az életvitelszerű közterületi tartózkodást bünteti a közösségi együttélési szabályok megsértése címén teljes közigazgatási területén, ez pedig az Alaptörvény alapján ellentétes a jogállamiság elvével és az emberi méltósághoz való joggal. A testület – miután megvizsgálta, kikre, illetve milyen magatartásra vonatkozik a szabályozás – arra a következtetésre jutott, nincs összefüggés a rendelkezés és az Alaptörvény hatályos cikkelyében foglaltak között. Az AB indokolása szerint a vagylagos szabályozás azt jelenti, hogy ha a törvényalkotó élt e jogalkotási felhatalmazottságával, azzal kizárta az önkormányzat jogalkotási autonómiáját e körben, vagyis az életvitelszerű közterületi tartózkodás, és az annak tartalmát képező magatartások kizárólag szabálysértésként, és az ott meghatározott körben szankcionálhatóak.Forrás: sonline.hu