Nem lehet a postázóba száműzni a diplomás ügyintézőt

A munkakör betölthetősége és a munkakör megfelelősége nem azonos fogalmak, így ha a munkáltató egyoldalú kinevezésmódosítással megváltoztatja a felperes munkakörét, a munkaköri leírás és a ténylegesen végzett tevékenység alapján állapítható meg, hogy az új munkakör megfelel-e az állami tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának – állapította meg a Kúria egy tárgyaláson kívül elbírált ügyben (Mfv.I.10.513/2018.).

A Kúria megalapozottnak ítélte a felülvizsgálati kérelmet. A jogvita eldöntése során az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.) 7. paragrafus (7) bekezdésének értelmezéséből kellett kiindulni, amely szerint a munkáltató az (5) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja az állami tisztviselő beleegyezése nélkül, ha az új munkakör megfelel az állami tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.Forrás: adozona.hu