Nagy rohamra készülnek a cégbíróságokon

Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-én lépett hatályba, ami számos változást jelent és kötelezettséget ír elő a korlátolt felelősségű társaságokra nézve. Az előtte alapított kft.-knek – ha eddig nem történt meg – március 15-ig kell dönteniük arról, hogy az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően tovább működnek-e. Azon cégek, amelyek törzstőkéje 3 millió forint alatt van, szintén addig kötelesek azt erre az összegre felemelni. A létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat) változtatására amiatt van szükség, mert a gazdasági társaságokról szóló, korábban hatályban lévő törvény rendelkezései és az új Ptk. rendelkezései egyes esetekben eltérőek. Még az úgynevezett iratmintával alapított cégeknél is szükség van a módosításra, mert az iratminta nem csupán általános rendelkezésként, hanem több konkrét esetben is utal a régi törvényre. Akkor is változtatásra van szükség, ha a cégalapítás 3 millió forintnál alacsonyabb összegű jegyzett tőkével történt, vagy azt nem emelték még fel a törvényi minimum szintjére. Korábban 200 ezer olyan kft. volt, amely 500 ezer forintos alaptőkével működött, jelenleg 127 ezer esetében nem történt még meg a módosítás bejegyzése a cégjegyzékbe.Forrás: hirado.hu