Módosult a közszolgáltatásokról szóló törvény

Elfogadta a Magyar Országgyűlés azt a törvényt, amely szerint a közszolgáltatóknak a fogyasztók jobb tájékoztatását segítő honlapot kell működtetniük, szigorodnak a fogyasztóvédelmi referensekre, valamint a számlázási rendszerekre vonatkozó előírások is.
Az új módosítások bizonyos kivételekkel a törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba. A villamos energia-, a földgáz-, az elektronikus hírközlési-, valamint a víziközmű-szolgáltatások esetében azon rendelkezéseket, amelyek értelmében érvénytelen a nem megfelelő számlázási rendszerből kiállított számla, 2015. január elsejétől kell alkalmazni. Az új előírások szerint a távhőszámla összegének kiegyenlítésére rendelkezésre álló tizenöt napos szabály először azon számlák esetében lesz érvényes először, amelyek már tartalmazzák a 2015. január elsejétől elszámolt időszakot is. A közszolgáltatók pedig az internetes honlapjukon 2015. február elsejétől kötelesek megadni a már jelzett, részletesebb információkat a fogyasztóknak.

Forrás: kosarmagazin.hu