Módosított földhaszonbérleti díjak - Bírói indítványokat utasított el az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a már megkötött földhaszonbérleti szerződések esetében a haszonbérleti díj bizonyos időközönkénti felülvizsgálatát lehetővé tevő részletszabályok az Alaptörvény rendelkezései alapján nem minősülnek sarkalatos törvényi szabályozásra tartozó kérdéseknek.

A vizsgált szabályozás alapján - legalább tíz éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében - a szerződéskötést követő öt év elteltével a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti díjnak a mindenkori, helyben szokásos piaci haszonbérleti díj mértékéhez történő igazítását. Mindez nem ütközik a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába.Forrás: jogiforum.hu