Mikor terjeszthet elő perújítási indítványt a távollévő terhelt védője?

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

A védő vonatkozásában az adott perújítási okra alapított perújítási indítvány észszerűtlenül rövid határidőhöz kötöttsége megszüntethető, ugyanakkor a jogalkotó ezt a garanciát nem érvényesítette következetesen - mondta ki az Alkotmánybíróság III/543/2020. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként megállapította, hogy a védő a távollevő és az eljárás alatt külföldön tartózkodó terhelttel szemben lefolytatott eljárást követő perújítási indítványát attól a naptól számított egy hónapon belül terjesztheti elő, amely napon a terhelt az alapügyet befejező ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséről tudomást szerzett.Forrás: jogiforum.hu