Mikor sérti az Alaptörvényt egy közjogi szervezetszabályozó eszköz?

Egy Korm. határozat rendelkezésének valamely jogszabályi rendelkezésbe ütközése akkor valósít meg alaptörvény-ellenességet, ha ez a jogrendszer koherens struktúráját súlyosan sérti - szögezi le az Alkotmánybíróság II/1187/2016. számú, közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezését megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a mintagazdaságok kialakításáról szóló Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjait. Az indítványozók előadták, hogy a Korm. határozat 4., 5., 6., 7., valamint 10. pontja jogszabályi tartalmat jelenít meg, ami az Alaptörvény sérelmét jelenti, tekintve, hogy jelen esetben általánosan kötelező magatartási szabályt nem jogszabály, hanem egy jogszabálynak nem minősülő, közjogi szervezetszabályozó eszköznek tekintett jogforrás állapít meg.Forrás: jogiforum.hu