Mikor gyakorolható az adólevonási jog? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az adólevonás anyagi jogának jogszerű gyakorlásáért maga a jogosult tartozik felelősséggel, azt - a saját felróható magatartása esetén - nem háríthatja át az ügyében eljáró hatóságokra és bíróságokra - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1578/2020. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria adólevonási jog érvényesítése tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.Forrás: jogiforum.hu