Mikor felel a munkavállaló a károkért?

A munkaviszony fennállása során előfordulhat, hogy a munkavállaló a munkáltatónak kárt okoz.

A dolgozó az általa okozott kárt a Munka Törvénykönyvében foglalt szabályok szerint köteles megtéríteni. Milyen esetben felelős a munkavállaló a kárért, és milyen mértékben köteles azt megtéríteni?Forrás: piacesprofit.hu