Miért akarja a kormány, hogy a diákmunkások kevesebbet keressenek?

Már a parlament előtt van az a módosító javaslat, amely szerint az iskolaszövetkezetek tevékenységét a munka törvénykönyve helyett a szövetkezeti törvény szabályozná.

Szatmáry Kristóf és Kósa Lajos jegyzi a javaslatot, ami szerint több mint 130 ezer diák csak statisztikailag lenne munkavállaló, de jogilag nem. A javaslat szerint a diákok nem munkavállalók lennének, hanem a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő megbízási szerződés alapján dolgoznának. Ezzel foglalkoztatásuk kikerülne a munka törvénykönyvének hatálya alól, így a szövetkezeti törvény szabályozása lenne érvényes. Eltűnik a különbségtétel a fiatal és a nem fiatal munkavállalók közt. Nem érvényesülni például a nyolc órás foglalkoztatási korlát vagy a több jogviszonyra kiterjedő összeszámítás. A diákok kikerülnek bármiféle kollektív szerződés lehetőségének a hatálya alól, és nem lesznek automatikusan kötelezve a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra. Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve csorbul.Forrás: nyugat.hu