Mérföldkő a magyar kartelljogban?

A kartelljog területén új fordulatokat hozott a Kúria és az Alkotmánybíróság különböző ügyekben, a kartelljog alapvető kérdéseiben kifejtett álláspontja, mely a következendő évek eljárásait is meghatározza.
A versenyfelügyeleti eljárások, különösen a kartellügyek jelentős, akár milliárdos összegű bírság kiszabásával végződnek. Ugyanakkor a jogsértés bizonyítása rendszerint közvetett bizonyítékokon alapul és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) bizonyítását számos vélelemmel segíti a kialakult esetjog. Leegyszerűsítve úgy tűnhet, elég egyetlen feljegyzés egy találkozóról vagy elég hallgatóként részt venni egyetlen a GVH által szenzitívnek minősített találkozón és a hatóság milliárdos bírságokat szab ki, függetlenül attól, hogy a felek miért vettek részt a találkozón.
A kartelljogászok védekezési stratégiájának egyik alapvető eszköze a GVH eljárása tisztességességének, a bizonyítottság szükséges szintjének megkérdőjelezése. Alapkérdés, hogy a büntető eljárásjogra vonatkozó alapjogi rendelkezések, garanciák alkalmazandók-e versenyfelügyeleti eljárásokra, és versenyfelügyeleti ügyekben minden kétséget kizáróan kell-e bizonyítani a jogsértést vagy sem? Eddig ilyen követelmény nem fogalmazódott meg és számos kartellügyben ez az eljárás végét is jelentette volna.
A Kúria májusi döntése szerint a versenyügyek büntetőjoginak minősülnek, azaz az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogából következő büntetőügyekhez rendelt eljárási garanciáknak teljesülniük kell. A Kúria szerint ez nem a minden kétséget kizáró bizonyítottság követelményét írja elő versenyfelügyeleti ügyekben, csupán a teljes körű és hatékony jogorvoslatot, amely Magyarországon teljesül. Ugyanakkor a Kúria szerint úgy kell kezelni a GVH határozatát, mintha „vádirat” lenne, azaz sikeres megtámadásához nem szükséges a bizonyítékok értékelésének vagy a jogi mérlegelés nyilvánvaló, kirívó okszerűtlenségét igazolni. Elég csupán azt igazolni, hogy létezik ésszerűbb értékelése a bizonyítékoknak, létezik okszerűbb jogi mérlegelés.

Forrás: vg.hu