Megtagadható-e a munkavégzés az iskolabezárásra hivatkozással?

A különös méltánylást érdemlő eset munkajogi szabályai

A 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.Forrás: jogiforum.hu