Még nem létező jogszabályra alapozott alkotmányjogi panasz

Döntés a vigalmi negyed nyitvatartásáról szóló népszavazási ügyben

Egy személy vagy szervezet akkor fordulhat alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz bírói döntéssel szemben, ha saját maga érintett az ügyben, és a döntés az Alaptörvényben biztosított valamely jogát sérti.

Az Alkotmánybíróság határozata rámutatott: az indítványozó által sérelmezett, vigalmi negyed nyitvatartását korlátozó szabályozás még nem létezik, így jogsérelem sem következhetett be.Forrás: jogiforum.hu