Május 31-ig kezdeményezhető a közhasznúsági nyilvántartásba vétel

A 2012. január 1. napja előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású civil szervezetek 2014. május 31. napjáig tarthatják meg közhasznú jogállásukat (vehetik igénybe a jogszabályok által biztosított kedvezményeket), és 2014. május 31. napjáig kezdeményezhetik a civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától kezdődően már csak a civil törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
2014. június 1. napjától a bíróság törli a 2012. január 1. előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2014. május 31. napjáig benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel. (Ectv. 75. § (5) bekezdés, 32-46. §)
Forrás: jogiforum.hu