Ma jár le a katás kifizetések adatszolgáltatási határideje

Idén a húsvéti ünnepek miatt április 3-a a katás kifizetésekről szóló adatszolgáltatás határideje.

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza. A kisadózó számláját befogadó, Art. szerinti adózónak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a Katv. 13. §-a alapján a tárgyévet követő év március 31-éig – 2017. évre vonatkozóan2018. április 3-áig – adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról; a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, feltéve, ha az a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot. Nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének az áthárított általános forgalmi adó.Forrás: adozona.hu